توری گالوانیزه گرم - تولید کننده توری

گروه صنعتی پارسه تولید کننده انواع توری گالوانیزه و نورد شده در ضخامت مفتول متفاوت و چشمه های متنوع بنا به سفارش مشتری

فروش انواع توری

قیمت توری گالوانیزه

خرید توری گالوانیزه

بافت انواع توری

توری گالوانیزه گرم

توری گالوانیزه

توری گالوانیزه کاربردی ترین و جالب ترین مصنوعات ساخته شده است که از مفتول های با ضخامت متنوع و در طرح های متفاوت بافته می شود.

کاربردهای بسیار گسترده و متنوع توری سبب شده است که انواع دستگاه...