توری مرغی

گروه صنعتی پارسه تولید کننده توری مرغی ( نگهدارنده ) سرد و گرم در ضخامت های مختلف ( سبک ، سنگین ) و چشمه های متنوع بنا به سفارش مشتری صورت می پذیرد